ഇവർ തന്നെയാണോ മാതാപിതാക്കൾ?;കുട്ടിയെ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ DNA പരിശോധന | Child Missing | DNA

ഇവർ തന്നെയാണോ മാതാപിതാക്കൾ?; കുട്ടിയെ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ ഡിഎൻഎ പരിശോധന, കുട്ടിയുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചു
#DNA #Pettah #Thiruvananthapuram #childmissing #childmissingCase #newsupdates #keralanewslive
#asianetnews #AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► for Malayalam News Live updates

Website ►
Facebook ►
Twitter ►

Download India’s No. 1 Malayalam Live News Asianet Mobile App:
► For Android users:
► For iOS users:

Asianet News – Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. The latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

Leave a Reply Cancel reply