Mag-ingat: online child sexual exploitation!

Laganap ngayon ang online child sexual exploitation sa Pilipinas. Nagagaganap daw ang online child sexual exploitation sa pagbibigay ng maseselang litrato ng bata sa isang perpetrator kapalit ng pera. Ikinababahala rin ng ilang eksperto na mismong ilang kabataan ang nagiging recruiter sa online child sexual exploitation.
#teleserbisyo #publicservice #onlinesexualabuse #childsexualexploitation #sexualabuse #exploitation #balita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 SEEN THEM - WordPress Theme by WPEnjoy