മിഠായി വാങ്ങാൻ എന്നും എന്റെ കടയിൽ വരുന്ന കുട്ടിയാണ് -ദൃക്സാക്ഷി | Child Missing Case

”കുട്ടി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ.. എന്റെ കൊച്ചാന്നാ അവൻ പറഞ്ഞേ” | child missing case | aluva

”ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മക്കൾ.. ഇത് ഭയങ്കര ദാരുണമാണ്” | child missing case | aluva

Missing 8-year-old girl from Vallejo defies all odds, now 24

AMBER Alert issued for infant boys abducted from Livonia

Amber Alert issued for missing 3-year-old Tennessee boy; vehicle last seen in Arizona

“It Only Took 8 Minutes” | The Disturbing Case of Amber Hagerman

Urgent Amber Alert: Child Abduction in Cortland, NY – Help Find Missing Children Now! #shorts

Non profit, Cleveland Missing, sends alert of missing children #missingperson #truecrime #shorts

🚨🚨AMBER ALERT🚨🚨Suspect located, children still missing

PLEASE 🙏🏻🥺 || missing Person Alert || #shortsfeed #viralvideo #shorts

Operation Cross Country XII

Missing Baby Found After 51 Years: The Incredible Story of Melissa Highsmith

HOW TO ESCAPE IF YOUR ARE ABDUCTED AND DUKTAPED

Woman Abducted at Gas Station After Yelling for Help: Cops

© 2024 SEEN THEM - WordPress Theme by WPEnjoy